1. Al Quran
  2. /Surah Al-Ahqaf
  3. / Al-Ahqaf Ayat 1

Al-Ahqaf Ayat 1

حٰمۤ ۚ

Ha Mim

Tafsir Al-Ahqaf Ayat 1

Tafsir Ringkas Kemenag

Ha Mìm.

Tafsir Kemenag

ha mim termasuk huruf-huruf hijaiah yang terletak pada permulaan beberapa surah Al-Qur'an. Para mufasir berbeda pendapat tentang maksud huruf-huruf itu. Untuk jelasnya dipersilakan menelaah kembali uraian yang ada pada permulaan Surah al-Baqarah jilid I "Al-Qur'an dan Tafsirnya" dengan judul "Fawatihus-suwar".

Baca Al Qur'an Online